Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL (1)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL


Între subsemnații:
1. ................, domiciliat în ............. (sau cu sediul în), personal (sau prin reprezentant ............) ca mandant și
2. ............., domiciliat în ............. (sau cu sediul în), în calitate de mandatar s-a încheiat prezentul contract de mandat.
Mandantul dă mandat mandatarului să efectueze următoarele operațiuni: ............................, în următoarele condiții: ......................
Mandatarul va fi retribuit astfel: ......................
Mandantul își rezervă dreptul de control asupra modului cum mandatarul aduce la îndeplinire obligațiile ce îi revin prin acest contract.
Subsemnatul ......... mandatar, declar că am convenit la toate condițiile din prezentul contract, pe care-l accept în întregime.
Făcut în două exemplare, astăzi ............, luând fiecare parte câte un exemplar.


Mandant
.........
Mandatar
........

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE